Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Hastanemiz » Kalite Yönetim Birimi » Komiteler » Tesis Güvenliği Komitesi »   
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  06 Ağustos 2013 tarihli 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle sağlık kurum ve  kuruluşlarında  kaliteli  hizmet  sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları (SHKS) ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. 
SHKS gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Tesis Güvenliği Komitesinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Tesis Güvenliği Komitesinin tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalı, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
Komitenin görev alanı asgari;

·         Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

·         Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

·         Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

·         Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

·         Atık yönetimi çalışmaları,

·         Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

·         Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

 

      

 • DR.Ali ÇELİK
  Birimi;
  Kalite Yönetim Direktörü
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Pratisyen Doktor
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Erkan BULUT
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  İdari ve Mali İşler Müdürü
  Email-Adresi ;
  erkanb@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ayşe DURKAN
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • İlyas ALP
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
  Email-Adresi ;
  ilyasa@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ali Rıza ALTUNTAŞ
  Birimi;
  Başhekimlik
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Müdür Yardımcısı
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ekrem TURAN
  Birimi;
  Güvenlik Amiri
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Güvenlik Amiri
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nilüfer BABAYİĞİT MADEN
  Birimi;
  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Evrim VELİOĞLU
  Birimi;
  Atık Sorumlusu
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Atık Sorumlusu
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nurcan MERÇÜL
  Birimi;
  Kalite Yönetim Birimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Kalite Yönetim Birimi
  Email-Adresi ;
  ...@trabzonkanuni.gov.tr
 • Muhammet ÇAĞLAR
  Birimi;
  Teknik Birim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  İnşaat Mühendisi
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Cemalettin SÜNNETÇİ
  Birimi;
  Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu
  Telefonu ;
  10000
  Görevi ;
  Sivil Savunma Amiri
  Email-Adresi ;
  sukrank@trabzonkanuni.gov.tr
 • Tülay SAĞLAM
  Birimi;
  Sivil Savunma Amiri
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Ömür TURTAR
  Birimi;
  Teknik Birim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Murat ÇELİK
  Birimi;
  Teknik Birim
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Teknik Servis
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr
 • Nurten DENİZ
  Birimi;
  Kalite Yönetim Birimi
  Telefonu ;
  0
  Görevi ;
  Yönetim Hizmetleri BKS
  Email-Adresi ;
  ....@trabzonkanuni.gov.tr

 

 

 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır