Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Tıbbi Branşlar » Dahili Birimler » Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi »   

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

 

          Çocuk ve ergen psikiyatrisine okulöncesi çocuklar, okul çağı çocukları ve 18 yaş altındaki ergenler başvurabilir. Uzmanlık alanı ‘çocuk psikiyatrisi’ olarak ifade edilse de, 18 yaşına kadar olan ergenleri de kapsamaktadır.
Çocuk psikiyatrisi çocuk ve ergenlerdeki gelişimsel, duygusal, davranışsal ve eğitim-öğretim hayatındaki sorunlar başta olmak üzere çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

 
Bu sorunları kısaca şöyle özetleyebiliriz;
  1. Gelişimsel Problemler: Çocuğun dil-konuşma, sosyal ve motor becerilerindeki sorunlar ve anormallikleri kapsar. Bu gelişimsel alanlarda sorunları olan çocuklarda otistik bozukluk ve zeka geriliği gibi ciddi problemler olma olasılığı yüksek olduğundan erken dönemde tanınması ve gerekli tedavi ve rehabilitasyonun başlatılması önemlidir.
  2. Duygusal sorunlar: Çocuklardaki anksiyete-kaygı-endişe ve depresyon başta olmak üzere değişik şekillerdeki duygusal ve uyumsal sorunları kapsar. Bu tür çocuklar sıklıkla kaygılı, endişeli, gergin, korkuları olan, her şeyi kafaya takan, panik halinde, özgüveni düşük, içe kapanık, mutsuz veya üzgün çocuklar olabilirler.
  3. Davranışsal Problemler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşı olma karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu başta olmak üzere davranış sorunlarıyla ortaya çıkan problemleri kapsar. Bu tür sorunlar çocuk ve ergenlerde en sık karşılaşılan ve en sık şikayet nedeni olan problemlerin başında gelmektedir. Bu tür sorunu olan çocuklar sıklıkla çok hareketli, fevri davranışları olan, yerinde duramayan, sürekli hareket halinde olan, söz dinlemeyen, ‘hayır’dan ya da ‘dur’dan anlamayan çocuklardır. Sıklıkla kavga, insanlara ve eşyalara zarar verme gibi davranışlar sergilerler. Bu tür çocuklar dikkat eksikliğinden dolayı başta dersler olmak üzere kişisel sorumlulukları konusunda isteksizdirler. Ders dinleyemez, ödev başında oturamazlar. Sıklıkla unutkan, dağınık, dalgın olabilirler. Davranım bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla yalan, hırsızlık, başkasının malına zarar verme, evden ve okuldan kaçma gibi davranışlar gözlemlenir.
  4. Eğitim-öğretim Hayatındaki Sorunlar: Okul hayatı her çocuğun hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Okul hayatı ders başarısı, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, uyulması gereken bir takım kurallar, aktiviteler ve genel olarak okul ortamına uyum sağlamak gibi farklı boyutları olan bir konudur. Bir çok çocuk farklı nedenlerle okul hayatında sorun yaşayabilmektedir. Bu sorunlar ders başarı, ders yapma alışkanlığı gibi konularda olabileceği gibi yaşıt ilişkilerinde  zorluk ya da sorunlar gibi alanları da kapsayabilir. Okul hayatındaki sorunlar yalnızca okulla sınırlı kalmayıp çocuğun sosyal ve aile hayatını ve geleceğini de etkileyebilmektedir. Bu çocuğun okul hayatındaki sorunlar ciddiye alınmalı gerekli tedaviler en kısa zamanda başlanmalıdır.
  5.  Çocuk Psikiyatrisi yukarda belirtilen alanların dışında da diğer bir çok psikiyatrik-gelişmsel-işlevsel sorunların çözümünde de yardımcı olabilmektedir. Örneğin çiş kaçırma ve alt kirletme sorunları, uyku ve beslenme sorunları, tikler, ergenlik problemleri, aile içi iletişim ve çatışma sorunları gibi bir çok konu çocuk psikiyatrisinin kapsamına girmektedir.

             Çocuklarda gözlemlenen ve yukarda kısaca bahsedilen psikiyatrik sorunların tedavisinde ilaç tedavisi, psikoterapi, aile danışmanlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon gibi farklı tedavi türleri uygulanmaktadır. Sorunların bir çoğu etkili bir ilaç tedavisiyle büyük ölçüde düzelmektedir. Tedavinin türü ve süresi hastalığın türüne, şiddetine ve çocuğun yaşına veya diğer bir takım faktörlere göre değişebilir. Çocukların psikiyatrik sorunların önemli bir kısmında ilaç tedavileri etkili, güvenilir ve uygulanması kolay bir tedavi seçeneğidir. 

 

 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölüm Doktorlarımız
 

 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır