Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin MesajıÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM TAKİBİNİ YAPTIRIYOR MUSUNUZ? ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM TAKİBİNİ YAPTIRIYOR MUSUNUZ?

 
Hastanemizde, Çocuk Gelişim Uzmanları tarafından uygulanan Denver II Gelişim Tarama Testi ile 0-6 yaş arası çocukların kişisel sosyal, ince motor, kaba motor ve dil gelişim alanlarının yaşıtlarından beklenen olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Yapılan test sonucunda ortaya çıkan gecikme alanlarının desteklenmesine yönelik aileler bilgilendirilir. 
 
Sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test;
 • Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
 • Kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada,
 • Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örn; doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede kullanılır. 
Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtlarıyla karşılaştırır. Zekâ testi değil, gelişim tarama testidir.
 
 
Çocuk Gelişim Uzmanları tarafından danışmanlık verilen konu başlıkları; 
 • Tırnak yeme,
 • Parmak emme, 
 • Mastürbasyon,
 • Enürezis (idrar kaçırma),
 • Enkoprezis (dışkı kaçırma),
 • Kardeş kıskançlığı-aileye yeni kardeşin katılımı,
 • Konuşma bozukluğu (kekemelik),
 • Gecikmiş konuşma,
 • Tuvalet eğitimi,
 • Parçalanmış aile ve çocuğa yaklaşım,
 • Ebeveyn kaybı (ölüm) ile baş etme,
 • Yeme bozukluğu,
 • Doğru anne-baba tutumları,
 • Evlat edinme,
 • Çocukluk korkuları,
 • Okul kaygısı.
 
 
 
ÇOCUK GELİŞİM UZMANLARI
MİNE EKEN ŞAHİN
SEMA KAYA
 

 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır